Google+
Icon

Disclaimer

 

De website van SAMORA Travel, www.vakantiebalatonmeer.nl, is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site.
Samora Travel spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over de producten op vakantiebalatonmeer.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SAMORA Travel.
De prijzen en andere informatie kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SAMORA Travel.
Voor op vakantiebalatonmeer.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SAMORA Travel nooit aansprakelijkheid aanvaarden.
Op alle teksten en beelden in deze internetsite berust het copyright bij SAMORA Travel.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SAMORA Travel

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.